Om loppet

Vi erbjuder en högintressant bansträckning till 2023 års Billingerace!

En helt ny bana med startplatsen uppe på Billingen.

Banan börjar med en startloop på 3 km som går på konstsnöspåren och passerar genom målet efter ca 1 km.

Efter startloopen går banan ut på Cementaloopen.

Cementaloopen går mestadels på löp och cykelstigar. Den rundar Cementabrottet på den gamla Axevallabanan genom Våmb. Cementaloopen är den intensivaste loopen på Billingeracet.

Loopen avslutas vid stadion och depå 1, där Billingeloopen tar vid. Billingeloopen går också på löp och cykelstigar mestadels uppe på berget, för att runda ut på stadion där vi har depå 2. Sedan väntar en omarbetad Rydsloop på 36 km. Härliga singletracks i Rydsskogen avslutas med Hästabacken upp genom Lerdalaklippet. Sedan väntar 1 km blandade stigar innan spurten på Billingestadion. Som ni märker har vi tagit bort Strupen till årets race.

Totalt har 2023 års bana ca 900 höjdmeter.

Vi tror ni kommer njuta av Billingens stignät som vi själva gör i Skövde CK.

Årets bana innehåller inga A/B spår, utan alla stigar håller långloppssvårighet.

Karta Billingeracet 2023

Karta Billingeracet 2022 Klicka på bilden för en större version.